Načítava sa obrázok
Vyhľadávanie pneumatík
Filter podľa údajov stanovených EU1. Valivý odpor 2. Brzdenie za mokra 3. Hlučnosť
[img-question]
[img-question]
Dodatočné filtre
[img-question]
[img-question]
[img-question]
[img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars] Nízka trieda[img-question]
[img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars] Základná trieda[img-question]
[img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars] Stredná trieda[img-question]
[img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars] Vyššia stredná trieda[img-question]
[img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars][img-stars] Prémiová trieda[img-question]
Valivý odporBrzdenie za mokra[img-rolling-resistance][img-wet-grip]Hlučnosť[img-noise-performance]Od:Do:dBdB
obutie kolies zdarma

DOT - dátum výroby pneumatiky

Veľmi frekventovanou otázkou je, aký dátum výroby majú ponúkané pneumatiky.

Vzhľadom na stále väčšie množstvo požiadaviek zákazníkov na dátum výroby pneumatík, musíme reagovať a vysvetliť Vám realitu:
Výrobný proces pneumatiky je časovo zložitejší ako napr. upiecť rohlík (dnes upečiem a zajtra je v obchode).
Žiadať od nás na začiatku roka 2013 pneumatiku s dátumom výroby 2013 je nanajvýš neodborná požiadavka, ktorú Vám väčšinou nevieme splniť.

Jednoduchý príklad z praxe:
Aby sme ako predajca boli skladovo dobre pripravený na sezónu, treba mať predsa pneumatiky na sklade ešte pred začiatkom sezóny. Na jar 2013 objednávame pneumatiky už v 10. či 11. mesiaci 2012. Výrobcovia nám pneumatiky okamžite vydodávajú v 12. Mesiaci 2012 alebo 1. Mesiaci 2013. Aby nám ich ale mohli vydodať, musia byť vyrobené. Čiže výroba musela prebiehať v období napr 6. až 11. mesiac 2012.
Z toho vyplýva, že ak jarná sezóna prebieha napr. v apríli 2013, tak máme na sklade minimálne 5 mesačné až ročné pneumatiky, ktoré sú ale práve pre túto jarnú sezónu vyrábané.
Poprední výrobcovia pneumatík s ktorými máme podpísané zmluvy majú v zmluvách zakotvené, že pneumatiky s dátumom výroby do 24 mesiacov musíme prebrať bez výhrad.
Z toho vyplýva, že vo väčšine prípadov nevieme splniť požiadavky typu: "chcem mesačnú pneumatiku" a pod.
Sú ale aj výnimky, keď výroba práve prebieha a na sklad nám naozaj prídu počas sezóny ešte „teplé“ pneumatiky priamo z výroby, ktoré majú len 2 či 3 týždne. To sa ale nedá dopredu vedieť.
Samozrejme ak máme tovar priamo na sklade v Košiciach, radi Vám preveríme dátum výroby(pokiaľ stíhame). No nežiadajte od nás preverenie dátumu výroby pneumatík ak sú na centrálnych veľkoskladoch či veľkoskladoch výrobcov pneumatík. Neposkytujú tieto informácie, pretože to ani nie je možné fyzicky zvládnuť pri obratoch niekoľko tisíc pneumatík denne a nie je pochopiteľne ani ochota z ich strany to robiť.
Nižšie uvádzam stanoviská výrobcov pneumatík k dátumu výroby pneumatiky:

1. Vyjadrenie MICHELIN:

TROJROČNÁ PNEUMATIKA NIE JE STARÁ PNEUMATIKA!

Pneumatiky vyrábané v súlade s predpismi ETRTO sú produkty s dlhšou životnosťou; navrhnuté sú tak, aby sa zabránilo prirodzenému stárnutiu pneumatík.

 

Pneumatiky Michelin sa vyrábajú v súlade s predpismi ETRTO!

 

Čo sa týka životnosti, uvádza ETRTO len všeobecné doporučenia. Spoločnosť Michelin preto vytvorila na základe výsledkov testov podrobnejšie doporučenie.

Testy pneumatík v závislosti na ich veku

Testy plnej funkčnosti pneumatík v závislosti na ich veku pravidelne uskutočňujú technologické strediská výrobcov pneumatík. Špeciálne testy ukážu, ako sa pneumatiky chovajú na mokrom a suchom povrchu, počas brzdenia a v prípade, že dôjde k aquaplaningu.

Analýza

výsledkov testov ukazuje, že neexistuje žiadny rozdiel v správaní

medzi úplne novými pneumatikami a nepoužitými pneumatikami, ktoré sú rok, dva, tri staré, v prípade, že boli správne skladované.

Toto doporučenie zverejnila asociácia JATMA (Asociácia japonských výrobcov automobilových pneumatík) a akceptujú ho všetci automobiloví výrobcovia. V USA toto doporučenie zverejnili spoločne firmy Michelin, Continental a Bridgestone. V Európe zverejnila spoločnosť Bridgestone doporučenie, ktoré je identické s doporučením spoločnosti Michelin.

Životnosť pneumatík pre osobné vozidlá a ľahké nákladné vozidlá, vrátane životnosti rezervných kolies

Následujúce doporučenie platí pre pneumatiky určené pre osobné a ľahké nákladné vozidlá s označením C alebo LT.

 

Pneumatiky sa skladajú z najrôznejších typov materiálov a pryžových zmesí, ktoré majú výkonnostné vlastnosti dôležité pre riadne fungovanie pneumatiky ako takej. Vlastnosti týchto komponentov sa v priebehu času vyvíjajú. U každej pneumatiky táto evolúcia závisí od celej rady faktorov, ako sú napríklad počasie, podmienky, v akých sa pneumatiky skladujú, a podmienky, v akých sa pneumatiky používajú (zaťaženie, rýchlosť, tlak, údržba, atď.) a ktorým sú pneumatiky v čase, kedy sa používajú, vystavované. Vývoj stavu v závislosti na okolitých podmienkach môže byť rôzny, takže predpovedať presne životnosť určitej pneumatiky vopred nie skrátka možné.

 

Z tohto dôvodu sa okrem pravidelných kontrol stavu a tlaku pneumatík spotrebiteľom doporučuje, aby kontrolu stavu pneumatík na osobných a ľahkých nákladných vozidlách, vrátane kontroly stavu ich rezerv, pravidelne uskutočňoval kvalifikovaný špecialista, napr. predajca pneumatík, ktorý zhodnotí, či je vhodné pneumatiku naďalej používať. Pneumatiky, ktoré sa používajú 5 a viac rokov by mal odborný pracovník skontrolovať minimálne raz za rok.

 

Zdôrazňujeme, že je dôležité, aby spotrebiteľ sledoval nielen stav pneumatiky vizuálne a tlak hustenia, ale takisto všetky zmeny v dynamickom správaní, napr. rýchlejšie opotrebovanie pneumatík, hlučnosť a vibrácie, ktoré by mohli byť známkami toho, že pneumatiku je potrebné vyradiť z prevádzky.

 

Nie je možné vopred stanoviť, že pneumatiky je potrebné vymeniť vtedy a vtedy, pretože dosiahli určitý vek. Všeobecne ale platí, že čím staršia pneumatika, tým väčšia je pravdepodobnosť, že ju bude potrebné vymeniť kvôli zmenám, ktoré v nej nastali v dôsledku používania, alebo z iných dôvodov, ktoré sa objavia pri kontrole alebo behom používania.

 

Väčšinu pneumatík je potrebné vymeniť skôr ako po desiatich rokoch, avšak doporučuje sa, aby každá pneumatika, ktorá je stará 10 rokov a viac od dátumu výroby (a to platí aj pre rezervu), bola vymenená z bezpečnostných dôvodov, a to aj vtedy, keď pneumatika vyzerá v poriadku a dezén nie je natoľko opotrebovaný, aby ju bolo nutné vymeniť.

 

U pneumatík, ktoré spotrebiteľ nadobudol ako prvovýbavu nového vozidla, sa doporučuje postupovať podľa doporučení výrobcu vozidla pre výmenu pneumatík, pokiaľ nejaké existuje (avšak nepoužívať tieto dlhšie ako 10 rokov).

 

Dátum výroby pneumatiky sa uvádza na bočnici každej pneumatiky. Spotrebiteľ by si mal na pneumatike nájsť kód, ktorý začína písmenami DOT a končí týždňom a rokom výroby. Napríklad kód „DOT 2204“ znamená, že pneumatika bola vyrobená v 22. týždni (máj) roku 2004.

2. Vyjadrenie GOODYEAR DUNLOP TYRES

Vek pneumatík

 

 

Problematika životnosti pneumatík pre osobné vozidlá sa opäť objavuje v médiach s rôznymi odporúčaniami, ktoré by mali spotrebitelia brať do úvahy pri nákupe pneumatík.

 

Mali by sme požadovať „nové“ a „čerstvé“ produkty a pri nákupe kontrolovať dátum výroby (tzv. DOT číslo)?

 

Základným faktom je, že neexistujú žiadne vedecké a technické údaje na určenie maximálneho veku novej, nepoužitej pneumatiky pre osobné a ľahké nákladné vozidlá!

 

Napriek tomu je dôležité vziať do úvahy podmienku, že pneumatiky musia byť riadne uskladnené.

 

Doporučenie médií by síce nemalo byť chápané ako minimálna prevádzková životnosť pneumatiky, ale predajcom radíme - z dôvodu adekvátneho obehu skladových zásob - dodávať pneumatiky od Goodyear Corporation koncovým užívateľom do 5 rokov od dátumu výroby.

 

V hlavných európskych krajinách spôsobila otázka prevádzkovej životnosti pneumatík reakciu niekoľkých špecializovaných časopisov, národných asociácií distribútorov pneumatík, predajcov a tiež výrobcov. Upozorňujú na to, že pneumatika nie je tovar krátkodobej spotreby a zákazníci sú často dezinformovaní médiami! Čo majú špoločné je dôraz na vhodné podmienky skladovania pneumatík a princípov údržby. Okrem profesionálnych doporučení mnohí hľadajú odpovede v národnej legislatíve, prevádzkových predpisoch a ďalších dokumentoch, kde sa snažia nájsť čokoľvek o časovom limite od dátumu výroby, do ktorého musí byť pneumatika predaná. Nižšie uvádzame niektoré z najznámejších a najbežnejších doporučení od rôznych organizácií:

 

Názor technickej asociácie:

Európska technická organizácia výrobcov pneumatík a diskov (ETRTO).

Vo svojej oficiálnej publikácii ETRTO uvádza doporučenia na skladovanie pneumatík, duší a diskov. Tento samotný dokument nemá právnu účinnosť, ale v praxi je možné sa jeho smernicami bez problémov riadiť. Doporučenia nedefinujú časový limit na predaj pneumatiky, ale sústredia sa na správne skladovanie, aby sa zachovali vlastnosti pneumatiky. Správne skladovanie znamená okrem iného ochranu pred vysokými teplotami, zmenami teplôt, vlhkosťou, ozónom, ultrafialovým žiarením, tukmi a agresívnimi chemikáliami.

 

 

Pneumatiky Goodyear Corporation sú vyrábané v súlade s predpismi ETRTO tak, aby boli odolné voči prirodzenému starnutiu pneumatík a tým získali veľmi dlhú životnosť.

 

Európske krajiny:

Časový limit pre pneumatiky považované za nové (pokiaľ sú správne skladované) a ako také predávané, je možné nájsť v britskej norme BS AU 50. Tá hovorí,že pneumatika môže byť staršia ako 6 rokov, pričom Národná asociácia distribútorov pneumatík (NTDA) v tejto súvislosti zmieňuje 5 rokov od dátumu výroby.

Nemecké asociácie gumárenského priemyslu, výrobcov pneumatík a predajcov pneumatík hovoria o tom, že pneumatiky sa považujú za nové, pokiaľ sú mladšie ako 5 rokov. Je zaujímavé, že dokumenty zmienených organizácií nehovoria o tom, že by po tejto dobe pneumatiky nemali byť predávané alebo neboli vhodné pre svoj účel. Napriek tomu by pred predajom mali byť prehliadnuté odborníkom alebo by malo byť vyžiadané stanovisko výrobcu.

 

Stanovisko spoločnosti Goodyear:

  • Pneumatiky značiek Goodyear Corporation (Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Debica) a ich súčasti (duše, pásky) sú navrhnuté tak, aby odolávali veľkým silám, záťaži, vystaveniu na slnku a prevádzkovým teplotám po celú dobu životnosti. Aby si pneumatika udržala svoje vlastnosti, sú jej komponenty vyrábané z optimálnej zmesi voskov, antioxidantov a antiozonantov.
  • Uskladnené i používané pneumatiky si udržia adekvátne vlastnosti, pokiaľ sú správne udržované, nie je s nimi nevhodne manipulované a sú uskladnené v správnych podmienkach.

 

Adekvátne uskladnenie je zásadne dôležité.

Preto si uskladnené pneumatiky udržia svoje pôvodné vlastnosti. Je potrebné si všimnúť, že pri používaní sa samozrejme niektoré vlastnosti menia kvôli pomalému ale trvalému opotrebeniu, t.j. dochádza k postupnej strate hĺbky kanálikov dezénu.

 

Niektoré vlastnosti časom degradujú, ale iné sa zlepšujú. Napríklad odolnosť voči aquaplaningu a opotrebeniu na mokrom povrchu se obecne znižujú. Na druhej strane ovládanie a opotrebenie na suchom povrchu sa optimalizujú. Takže s rozumným prístupom môžu vodiči prispôsobiť svoj štýl jazdy stavu opotrebenia pneumatík na svojom vozidle.

 

 

 

 

O spoločnosti Goodyear

 

Goodyear je jedným z najväčších výrobcov pneumatík na svete. Zamestnáva približne 71 tisíc ľudí. Vyrába produkty na 55 miestach v 22 krajinách po celom svete. Jeho dve inovačné centrá - Akron v americkom Ohiu a Colmar-Berg v Luxembursku - usilovne pracujú na vývoji najmodernejších produktov a služieb, ktoré nastavujú technologické i výkonnostné štandardy pre celý odbor. Pre viac informácií o Goodyear Corporation a jeho produktoch navštívte www.goodyear.sk.