Načítavam

Labeling - štítkovanie pneumatík podľa EU stare

Európska únia nariadením (ES) 1222/2009 rozhodla o povinnosti komunikovať štítkovanie nových pneumatík od 1. novembra 2012, pričom sa jedná o tri základné parametre –

valivý odpor (vplyv na spotrebu paliva),

brzdenie za mokra (vplyv na bezpečnosť)

hlučnosť pneumatík

Štítkovanie obecne platí pre pneumatiky osobných, dodávkových a nákladných vozidiel. Štítkom nemusia byť vybavené protektorované pneumatiky, dojazdové pneumatiky (tzv. mini spare tire), pneumatiky pre veteránov a špeciálne pneumatiky bez nutnosti schválenia pre premávku na pozemných komunikáciách, napr. závodné pneumatiky.

Označenie má koncovým spotrebiteľom uľahčiť porovnanie vlastností pneumatík v definovaných troch kategóriách:

1. Spotreba paliva/valivý odpor

Znížením valivého odporu dochádza k úspore paliva a tým i zníženiu emisií CO2.

Klasifikácia se uvádza v triedach od A (zelená) po G (červená) (trieda D nie je hodnotená).

2. Priľnavosť za mokra/brzdné vlastnosti

Rozhodujúcim faktorom pre bezpečnosť je okrem iného priľnavosť pneumatík za mokra. Tu je brzdný výkon rozdelený do tried A až G (triedy D a G nie sú hodnotené). Rozdiel brzdnej dráhy medzi jednotlivými triedami sa na mokrej vozovke, pri východzej rýchlosti 80 km/h, sa pohybuje medzi 3–6 metrami, tzn. viac než dĺžka vozidla.

3. Hlučnosť

Meria sa vonkajší hluk odvaľovanej pneumatiky a hodnota je daná v decibeloch. Symbol je doplnený tromi prúžkami, kde vyšší počet čiernych prúžkov znamená vyšší vonkajší hluk pneumatiky.

Informácia o hodnotách štítkovania produktu musí byť uvedená na daňovom doklade alebo k nemu priložená.

Pneumatiky vystavené na predajnom mieste musia byť hodnotami štítkovania jasne a viditeľne označené alebo musia byť tieto hodnoty spotrebiteľovi aktívne komunikované.

EU regulácia vyžaduje, aby všetky pneumatiky vyrobené od 1. júla 2012 (DOT týžden 27 roku 2012) boli označené odpovedajúcimi hodnotami vo vzťahu k valivému odporu (spotreba paliva), záberu za mokra a vonkajšieho hluku s účinnosťou od 1. novembra 2012. V dôsledku vyššie uvedeného, pneumatiky vyrobené pred týždňom 27 roku 2012 nevyžadujú zobrazovanie týchto informácií/štítkovania a môžu byť predávané .