Načítavam

Zápis pneumatík a diskov do Technického preukazu TP

Možnosť vystavenia potrebných podkladov na zápis alternatívnych rozmerov diskov a pneumatík máme len v prípade, že sa jedná o výrobcu diskov, ktorého produkty máme aktuálne v našej ponuke. Aktuálny zoznam výrobcov uvádzame nižšie:

 • AEZ DEZENT, DOTZ, ENZO,
 • Brock, RIAL, ALUTEC,
 • MAK, ATS, Oxigin, Carmani, Proline, Anzio,
 • BBS, Borbet, Magma,
 • Sparco, OZ, MSW.

Ak máte záujem o preverenie, či Vám budeme vedieť vystaviť potrebné podklady na zápis alternatívnych rozmerov diskov a pneumatík do Technického preukazu, pošlite nám prosím nasledovné údaje a dokumenty:

 • výrobcu disku,
 • model disku,
 • parametre disku - šírku, priemer, ET, počet dier, rozstupová kružnic,
 • obojstranne oskenovaný veľký technický preukaz vozidla,
 • fotografiu čelnej strany disku,
 • čitateľné fotografie všetkých údajov vyrazených na diskoch z oboch strán.

Vzhľadom na zvýšený počet otázok ohľadom originálnych diskov dodávaných priamo výrobcom vozidla by sme Vás chceli vopred upozorniť, že v takom prípade je potrebné sa obrátiť na importéra daného výrobcu vozidiel pre slovenský trh. V tomto smere nemáme oprávnenie vydávať potrebné podklady.

Pri výbere hliníkových diskov využite náš konfigurátor pre hliníkové disky. Po navolení Vášho auta sa Vám vyfiltrujú vhodné disky.

V technickom preukaze sú zapísané parametre originálnych diskov. Na Vaše auto ale môže ísť množstvo diskov s inými parametrami. Každý výrobca hliníkových diskov má schválené a európskymi inštutúciami ocertifikované, ktoré disky môžu ísť na ktoré auto. Z toho vyplýva, že pri kúpe hliníkových diskov nemusia byť dodržané parametre disku zapísané v technickom preukaze (častokrát sa disky s totožnými parametrami ani nevyrábajú).

Následne po kúpe by sa mali disky s inými parametrami ako sú v Technickom preukaze dať zapísať do Technického preukazu.

Popis, ako čítať údaje z Technického preukazu Hliníkové disky tu

Aktuálne sú 2 možnosti zápisu hliníkových či oceľových diskov do TP:

 1. Máme oprávnenie poskytovať služby, potrebné pre zápis alternatívnych rozmerov pneumatík a diskov do technického preukazu.

  Ak si u Nás zakúpite hliníkové disky značiek: AEZ, DEZENT, DOTZ , ENZO ,BORBET, BBS, MAK, ANZIO, PROLINE, CMS, OZ, MSW, SPARCO, ALUTEC, BROCK, RIAL alebo oceľové (plechové) disky ALCAR STAHLRAD schválené na Vaše vozidlo, vieme Vám vystaviť potvrdenie o predaji a montáži kolies.
  Na základe tohto potvrdenia Vám dopravný úrad zapíše parametre pneumatík a diskov do technického preukazu.

  Poplatok za vystavenie certifikátu na zápis pneumatík a diskov do technického preukazu je naceňovaný individuálne podľa konkrétneho prípadu.

  Certifikát vieme vystaviť, aj keď už disky vyššie spomínaných výrobcov hliníkových diskov vlastníte a používate. Po fyzickom overení vhodnosti a schválenia diskov na Vaše vozidlo.

 2. Existuje aj možnosť zápisu diskov do technického preukazu, ak máte hliníkové disky od iného výrobcu, ako vyššie spomenutých. Tu ale potrebujete preklad certifikátu TUV alebo KBA do slovenského jazyka.

  Následne stačí navštíviť STK a vykonať "technickú kontrolu zvláštnu" a následne Vám obvodný úrad zapíše údaje do TP.

  Celkovo je to finančne nákladnejšia možnosť.

  Usmernenie z webu ministerstva:

  Podľa § 15 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
  č. 725/2004 Z. z.“) schvaľovanie a zápis rozmerov ráfikov a pneumatík (komponentov) jednotlivo dovezených do osvedčenia o evidencii časti II patrí do pôsobnosti príslušnému obvodnému úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (ďalej len "obvodný úrad dopravy").

  K žiadosti o schválenie jednotlivo dovezených diskov obvodný úrad dopravy vyžaduje najmä:

  – posudok TÜV alebo schválenie KBA (ABE) vydané na daný typ diskového kolesa, v ktorom sú uvedené značka, typ/variant/verzia vozidiel, na ktoré je dané diskové koleso schválené namontovať, ako aj podmienky montáže na vozidlo vrátane prekladu do slovenského jazyka,

  – protokol o technickej kontrole zvláštnej podľa § 49 ods. 2 písm. c) zákona č. 725/2004 Z. z. vykonanej stanicou technickej kontroly (STK), ktorá overí zhodu vozidla so všetkými podmienkami uvedenými v posudku TÜV alebo v schválení KBA (ABE) a vykoná kontrolu v rozsahu kontrolných úkonov č. 404 - Kolesá - pripevnenie, č. 405 - Disky (ráfiky), č. 406 - Pneumatiky - konštrukcia, typ dezénu, rozmer.

  Obvodný úrad dopravy môže požadovať aj ďalšie podklady pre schválenie v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

  Za schválenie jednotlivo dovezeného komponentu obvodný úrad dopravy vyberie poplatok podľa položky 68 písm. h) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 145/1995 Z. z.“) správny poplatok vo výške 50 eur a za vykonanie zmeny v osvedčení o evidencii časti II podľa položky 68a písm. d) zákona
  č. 145/1995 Z. z. správny poplatok vo výške 6 eur.

  zdroj: http://www.telecom.gov.sk

97467.jpg